Skip to main content
x

People

Fullname

Academic rank

Degree

Title

Thái Trà My Prof. PhD. Scientific Advisor
Phạm Văn Huy   PhD. Dean

Trương Đình Tú

  PhD. Head - Department of Computer Networks and Data Communications
Lê Anh Cường Assoc.Prof. PhD. Head - Department of Computer Science
Director - NLP-KD Laboratory

Trần Thanh Phước

 

PhD.

Head - Department of Information Systems
Lê Văn Vang   Msc. - PhD student Head - Department of Software Engineering
Nguyễn Chí Thiện   PhD. Lecturer
Huỳnh Ngọc Tú   PhD. Lecturer - Researcher
Trần Trung Tín   Msc. - PhD student Lecturer
Ding-Zhu Du Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Ivan Zelinka Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Keun Ho Ryu Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Nguyễn Ngọc Thành Prof. Dr.Sc Research
Tzung Pei Hong Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Graham Freeman Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Lech Jan Janczewski Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Lê Thị Hoài An Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Roman Senkerik Assoc.Prof. PhD. Lecturer - Researcher
David Muthukumar Sundaram Assoc.Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Donald D.Davendra Assoc.Prof. PhD. Lecturer - Researcher
Nguyễn Anh Linh Assoc.Prof. Dr.Sc Researcher
Nguyễn Lê Minh Assoc.Prof. PhD. Lecturer - Researcher
DongHyun Kim   PhD. Lecturer - Researcher
Đỗ Hoài Nam   PhD. Researcher
Trần Trọng Đạo   PhD. Lecturer
Trịnh Hùng Cường   PhD. Lecturer - Researcher
Vũ Đình Hồng   Msc. - PhD student Lecturer - Researcher
Võ Thành Vinh   Msc. - PhD student Lecturer - Researcher
Nguyễn Quốc Bình   Msc. Lecturer
Trần Thị Hồng Nhung   Msc. Lecturer
Dương Hữu Phúc   Msc. - PhD student Lecturer - Researcher
Võ Hoàng Anh   Msc. Lecturer
Trần Hồng Tài   Msc. Lecturer
Mai Văn Mạnh   Msc. Lecturer
Đặng Minh Thắng   Msc. Lecturer
Bhagawan Nath   Msc. Lecturer
Lương Thị Ngọc Khánh   Msc. - PhD student Lecturer
Dương Thị Thùy Vân   PhD. Lecturer - Researcher
Huỳnh Quốc Bảo   PhD. Lecturer
Huỳnh Thị Thu Thủy   Msc.- PhD student Lecturer
Trần Tiến Quang   Msc. Lecturer
Trịnh Phi Cường   Msc. Lecturer
Lê Phúc   Msc. Lecturer
Huỳnh Minh Huy   Msc. Lecturer
Văn Khánh Duy   Msc. Lecturer
Huỳnh Thanh Phụng   Msc. Lecturer
Lê Anh Tuấn   Msc. Lecturer
Trần Quốc Thái   BSc. Lecturer
Trần Thanh Tú   BSc. Teaching Assistant
Trần Lương Quốc Đại   Msc. Lecturer
Nguyễn Lâm   Msc. Lecturer
Lê Thị Thanh Vân   BSc. Teaching Assistant
Phạm Nguyễn Sơn Tùng   BSc. Teaching Assistant
Nguyễn Văn Hòa   BSc. Teaching Assistant
Phạm Thị Trà My   Msc. Teaching Assistant
Đỗ Thục Đoan   Msc. Teaching Assistant
Trần Duy Lộc   BSc. Teaching Assistant
Hoàng Thị Hồng Vân   BSc. Teaching Assistant
Nguyễn Đông Phương   BSc. Teaching Assistant
Trần Quốc Cường   BSc. Teaching Assistant
Nguyễn Ngọc Phiên   BSc. Teaching Assistant
Phan Thị Thanh Phương   BSc. Teaching Assistant
Dương Tích Đạt   BSc. Teaching Assistant
Nguyễn Hồng Khánh   BSc. Teaching Assistant
Nguyễn Thanh Trúc   BSc. Teaching Assistant
Huỳnh Anh Khiêm   BSc. Teaching Assistant
Đỗ Quốc Hưng   BSc. Laboratory Instructor
Trần Như Kim Chi   BSc. Laboratory Instructor
Vũ Thị Kiều Anh   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Anh Vinh   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Thủy Kim Tuyền   BSc. Laboratory Instructor
Võ Thái Khánh   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Vĩnh Đạt   BSc. Laboratory Instructor
Trân Võ Duy Quang   BSc. Laboratory Instructor
Phạm Châu Trúc Phương   BSc. Laboratory Instructor
Đoàn Hữu Thịnh   BSc. Laboratory Instructor
Đặng Duy Hải   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Trương Nhật Sinh   BSc. Laboratory Instructor
Trần Phạm Quang Thịnh   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Thị Thúy Vy   BSc. Laboratory Instructor
Trần Thanh Phong   BSc. Laboratory Instructor
Phan Thị Vũ Hạnh   BSc. Laboratory Instructor
Ca Phú Phát   BSc. Laboratory Instructor
Phạm Thị Kim Điệp   BSc. Laboratory Instructor
Trần Quang Nguyện   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Hoàng Ái Uyên   BSc. Laboratory Instructor
Trần Lê Anh Huy   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Hoàng Duy   BSc. Laboratory Instructor
Võ Thị Thanh Phụng   BSc. Laboratory Instructor
Hồ Vũ Nhựt Minh   BSc. Laboratory Instructor
Nguyễn Hiền Lương   BSc. Laboratory Instructor
Lương Mai Tùng   BSc. Laboratory Instructor
Dung Cẩm Quang   BSc. Laboratory Instructor
Trương Vũ Hoàng Anh   BSc. Laboratory Instructor
Cao Phi Phụng   BSc. Laboratory Instructor