Skip to main content
x

People

Fullname

Academic rank

Degree

Title

Thái Trà My Prof. PhD. Cố vấn khoa học
Phạm Văn Huy   PhD. Quyền Trưởng khoa

Trương Đình Tú

  PhD. Trợ lý Trưởng khoa
Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu.
Lê Anh Cường Assoc.Prof. PhD. Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng phòng Lab NLP-KD

Trần Thanh Phước

 

PhD.

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
Lê Văn Vang   Msc. - PhD student Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
Nguyễn Chí Thiện   PhD. Giảng viên
Huỳnh Ngọc Tú   PhD. Giảng Viên - Nghiên cứu
Trần Trung Tín   Msc. - PhD student Giảng Viên
Ding-Zhu Du Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Ivan Zelinka Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Keun Ho Ryu Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Nguyễn Ngọc Thành Prof. Dr.Sc Nghiên cứu
Tzung Pei Hong Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Graham Freeman Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Lech Jan Janczewski Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Lê Thị Hoài An Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Roman Senkerik Assoc.Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
David Muthukumar Sundaram Assoc.Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Donald D.Davendra Assoc.Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Nguyễn Anh Linh Assoc.Prof. Dr.Sc Nghiên cứu
Nguyễn Lê Minh Assoc.Prof. PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
DongHyun Kim   PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Đỗ Hoài Nam   PhD. Nghiên cứu
Trần Trọng Đạo   PhD. Giảng viên
Trịnh Hùng Cường   PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Vũ Đình Hồng   Msc. - PhD student Giảng viên - Nghiên cứu
Võ Thành Vinh   Msc. - PhD student Giảng viên - Nghiên cứu
Nguyễn Quốc Bình   Msc. Giảng viên
Trần Thị Hồng Nhung   Msc. Giảng viên
Dương Hữu Phúc   Msc. - PhD student Giảng viên - Nghiên cứu
Võ Hoàng Anh   Msc. Giảng viên
Trần Hồng Tài   Msc. Giảng viên
Mai Văn Mạnh   Msc. Giảng viên
Đặng Minh Thắng   Msc. Giảng viên
Bhagawan Nath   Msc. Giảng viên
Lương Thị Ngọc Khánh   Msc. - PhD student Giảng viên
Dương Thị Thùy Vân   PhD. Giảng viên - Nghiên cứu
Huỳnh Quốc Bảo   PhD. Giảng viên
Huỳnh Thị Thu Thủy   Msc.- PhD student Giảng viên
Trần Tiến Quang   Msc. Giảng viên
Trịnh Phi Cường   Msc. Giảng viên
Lê Phúc   Msc. Giảng viên
Huỳnh Minh Huy   Msc. Giảng viên
Văn Khánh Duy   Msc. Giảng viên
Huỳnh Thanh Phụng   Msc. Giảng viên
Lê Anh Tuấn   Msc. Giảng viên
Trần Quốc Thái   BSc. Trợ giảng
Trần Thanh Tú   BSc. Trợ giảng
Trần Lương Quốc Đại   Msc. Giảng viên
Nguyễn Lâm   Msc. Giảng viên
Lê Thị Thanh Vân   BSc. Trợ giảng
Phạm Nguyễn Sơn Tùng   BSc. Trợ giảng
Nguyễn Văn Hòa   BSc. Trợ giảng
Phạm Thị Trà My   Msc. Trợ giảng
Đỗ Thục Đoan   Msc. Trợ giảng
Trần Duy Lộc   BSc. Trợ giảng
Hoàng Thị Hồng Vân   BSc. Trợ giảng
Nguyễn Đông Phương   BSc. Trợ giảng
Trần Quốc Cường   BSc. Trợ giảng
Nguyễn Ngọc Phiên   BSc. Trợ giảng
Phan Thị Thanh Phương   BSc. Trợ giảng
Dương Tích Đạt   BSc. Trợ giảng
Nguyễn Hồng Khánh   BSc. Trợ giảng
Nguyễn Thanh Trúc   BSc. Trợ giảng
Huỳnh Anh Khiêm   BSc. Trợ giảng
Đỗ Quốc Hưng   BSc. Dạy thực hành
Trần Như Kim Chi   BSc. Dạy thực hành
Vũ Thị Kiều Anh   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Anh Vinh   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Thủy Kim Tuyền   BSc. Dạy thực hành
Võ Thái Khánh   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Vĩnh Đạt   BSc. Dạy thực hành
Trân Võ Duy Quang   BSc. Dạy thực hành
Phạm Châu Trúc Phương   BSc. Dạy thực hành
Đoàn Hữu Thịnh   BSc. Dạy thực hành
Đặng Duy Hải   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Trương Nhật Sinh   BSc. Dạy thực hành
Trần Phạm Quang Thịnh   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Thị Thúy Vy   BSc. Dạy thực hành
Trần Thanh Phong   BSc. Dạy thực hành
Phan Thị Vũ Hạnh   BSc. Dạy thực hành
Ca Phú Phát   BSc. Dạy thực hành
Phạm Thị Kim Điệp   BSc. Dạy thực hành
Trần Quang Nguyện   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Hoàng Ái Uyên   BSc. Dạy thực hành
Trần Lê Anh Huy   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Hoàng Duy   BSc. Dạy thực hành
Võ Thị Thanh Phụng   BSc. Dạy thực hành
Hồ Vũ Nhựt Minh   BSc. Dạy thực hành
Nguyễn Hiền Lương   BSc. Dạy thực hành
Lương Mai Tùng   BSc. Dạy thực hành
Dung Cẩm Quang   BSc. Dạy thực hành
Trương Vũ Hoàng Anh   BSc. Dạy thực hành
Cao Phi Phụng   BSc. Dạy thực hành