Nhảy đến nội dung
x

Tuyển internship của công ty Terralogic Vietnam

Công ty Terralogic Vietnam  hiện đang tuyển internship với những yêu cầu sau:

  • Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4.
  • Có kỉ năng lập trình tốt.
  • Thời gian thực tập: Từ tháng 03 đến tháng 05/2018.
  • Làm việc full-time.

Quyền lợi:

  • Có cơ hội làm việc ở dự án thực tế.
  • Được training về công nghệ và kỉ năng mềm.
  • Trở thành nhân viên chính thức nếu có kết quả thực tập tốt.
  • Được trợ cấp hàng tháng.

Gửi CV trực tiếp về địa chỉ e-mai:  careersvietnam@terralogic.com