Nhảy đến nội dung
x

TMA Solutions tuyển dụng sinh viên cho dự án Foundation Training

Hiện tại dự án Foundation Training đang tuyển dụng sinh viên CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

Các bạn sinh viên khoa CNTT có nguyện vọng có thể apply đăng ký.

Post room
Thông báo