Nhảy đến nội dung
x

Tiêu chí đánh giá các môn Kỹ năng

Khoa CNTT thông báo lại Tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng 

Đối tượng: SV lớp tiêu chuẩn và CLC của khóa 21,22

3 môn Kỹ năng bao gồm: 

  • Phương pháp học đại học
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng viết và trình bày

SV có thắc mắc liên hệ VP khoa CNTT (C004) để được giải đáp