Nhảy đến nội dung
x
""

Thông tin tuyển Internship tại Phòng Điện toán - Máy tính

Phòng Điện toán - máy tính cần tuyển thực tập sinh là sinh TDTU với các yêu cầu như sau:

  • Là sinh viêm năm 2 hoặc năm 3 các khoa CNTT, Điện-Điện tử
  • Có kết quả học tập cả năm đạt loại khá trở lên, điểm rèn luyện đạt 70 điểm trở lên
  • Có kiến thức về phần cứng và mạng máy tính, yêu thích công việc cài đặt, xử lý sự cố máy tính và hỗ trợ người dùng.

Các bạn sinh viên đạt các điều kiện trên liên hệ với Phòng điện toán - máy tính (lephuc@tdtu.edu.vn