Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng công ty Gameloft

Hiện tại Công ty Gameloft đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí lập trình viên C++, Java, JavaScript, PHP:

 

- C++ Game Developer: http://gameloft-sea.com/recruit/job/743999670813237

- Java: http://gameloft-sea.com/recruit/job/743999666614119

- Javascript Developer: http://gameloft-sea.com/recruit/job/743999677358517

- PHP Developer: http://gameloft-sea.com/recruit/job/743999675256795