Nhảy đến nội dung
x

Thông tin tuyển dụng cộng tác viên giảng dạy lập trình - Đại học Tôn Đức Thắng

Công ty cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E với thương hiệu đào tạo :”Hệ
thống đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech Saigon” là đơn vị chuyên đào tạo về
lập trình như: lập trình Web, lập trình phần mềm, lập trình ứng dụng. Công ty
K.A.S.E thông báo tuyển Cộng tác viên, thông tin tuyển dụng.

(chi tiết thông tin đính kèm trong file)

Post room
Thông báo