Nhảy đến nội dung
x

Thông tin Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Thông tin Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính:

1/ Hội đồng 1:

  • Thời gian: 07g30 thứ năm ngày 01/11/2018.
  • Địa điểm: Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

2/ Hội đồng 2:

  • Thời gian: 09g00 thứ năm ngày 01/11/2018.
  • Địa điểm: Phòng họp C - Đại học Tôn Đức Thắng

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh TÊN ĐỀ TÀI HỘI ĐỒNG
1 166005029 Huỳnh Thị Thanh Thủy 10/29/1986 Khánh Hòa Tiếp cận học máy cho phân loại cảm xúc Hội đồng 1
2 166005016 Võ Công Hiếu 7/2/1980 Khánh Hòa Phân tích quan điểm theo khía cạnh
(Aspect based sentiment analysis)
Hội đồng 1
3 156005003 Huỳnh Anh Khiêm 1/9/1988 Lâm Đồng Phát hiện motif trên dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào giải thuật re-pair Hội đồng 2
4 156005007 Mai Văn Mạnh 10/10/1992 Đồng Nai Tìm hiểu kỹ thuật trích xuất đặc trưng ảnh, ứng dụng trong xử lý và phân tích ảnh y khoa Hội đồng 2