Nhảy đến nội dung
x
""

Thông tin chương trình thực tập tại Công ty WECASH

Attachment

Hiện tại WECASH đang triển khai chương trình Intership trong vòng 3 tháng với các vị trí:

  • Intern Marketing Executive
  • Credit Analyst
  • Identity Pre check Analyst

Chi tiết xem lại các file đính kèm. (File đính kèm).