Nhảy đến nội dung
x

Thông tin buổi Workshop cùng các chuyên gia đến từ Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp (Nhật Bản)

Vào ngày 21/03/2019, Khoa CNTT vinh dự đón tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nội dung làm việc bao gồm các hoạt động Workshop về các chủ đề Công nghệ thông tin:

  • Disruptive Social Changes on a Blockchain
  • A New SMEs Finance Schemes
  • A New Concept of a Smart City
  • An ICT Human Resource Development System in the Age of Digital Transformation