Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 04/2020

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, tình hình thực tế triển khai kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2020 của các Khoa và các thông báo về việc dừng học tập tập trung tại Trường, phòng Đại học thông báo điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 như sau:

- Nhà trường không tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 4/2020. Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2020 có nhu cầu làm lễ tốt nghiệp, đăng ký dự lễ tốt nghiệp đợt gần nhất.

- Sinh viên có kết quả công nhận tốt nghiệp Đợt 1 do phòng Đại học công bố ngày 18/3 theo dõi email để biết thời gian nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Phòng Đại học dự kiến công bố danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 4/2020 – đợt 2 vào ngày 17/4/2020 cho các trường hợp đủ điều kiện xét.

- Tất cả sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp Đợt tháng 4/2020 nhưng chưa đủ điều kiện do chưa thi tốt nghiệp, bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp…., sinh viên dự thi, bảo vệ theo thông báo của Khoa và phòng Đại học ngay sau khi có lịch học tập trung trở lại. Phòng Đại học sẽ xét tốt nghiệp bổ sung cho các trường hợp này ngay sau khi có đủ điểm.

Post room
Thông báo