Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo (khóa 14 trở về sau)

Attachment

Khoa CNTT thông báo văn bản v/v cứu xét cho sinh viên gia hạn thời gian đào tạo

Đối tượng: SV đại học thuộc khóa TS 2010 (khóa 14) trở về sau chỉ còn nợ chứng chỉ TOEIC

Nội dung gia hạn: gia hạn thêm 2 năm (4 học kì) cho SV để hoàn thành chứng chỉ TOEIC 500

SV xem file đính kèm để biết thêm thông tin

Trân trọng./.

Khoa CNTT