Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020

Gửi các bạn sinh viên,

Điều kiện:

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký:

 • Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần (xem hướng dẫn tại đây).
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2):
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Thời gian đăng ký: Từ 13h00 ngày 08/05/2020 đến ngày 12/05/2020;
  • Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống thông tin học viên; (xem hướng dẫn tại đây);
  • Sinh viên không đăng ký trên hệ thống thông học tin viên được có thể liên hệ phòng Sau đại học để được hỗ trợ.
 • Học phần chuyên ngành:
  • Đối tượng được phép đăng ký: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.
  • Số tín chỉ được phép đăng ký: Sinh viên thuộc đối tượng được phép đăng ký có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (30 tín chỉ). Các đối tượng sinh viên còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (24 tín chỉ);
  • Thời khóa biểu: xem tại đây;
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002): từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/05/2020;
  • Mẫu đơn: tại đây.
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học: 460.000đ/tín chỉ;
  • Đóng học phí khi có email thông báo;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí (được hoàn lại khi kết thúc học kỳ);
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựa vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

Chi tiết thông báo vui lòng xem thêm:
Nội dung thông báo: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-trong-chuong-trinh-41dot-4-nam-hoc-2019-2020
Trân trọng cám ơn!

Post room
Thông báo