Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc gia hạn đào tạo lần cuối đến hết tháng 12/2020

Khoa CNTT xin thông báo

Theo quy định quy chế học vụ, trường chỉ sẽ gia hạn cho các bạn SV (ĐH khóa TS năm 2010 và CĐ khóa TS năm 2012 trở về trước) nợ TOEIC đến tháng 12/2020. Đề nghị SV khẩn trương nộp bằng trong tháng 11/2020

Đến tháng 12/2020, nếu SV vẫn không nộp được bằng TOEIC hoặc bằng tiếng Anh quốc tế tương đương đạt chuẩn, SV sẽ bị bị buộc thôi học theo quy định.