Nhảy đến nội dung
x
""

Thông báo tuyển dụng Công ty Sun Ivy International

Hiện tại Công ty Sun Ivy International cần tuyển 10 IT làm technical presales hoặc chuyên technical. 
Yêu cầu: SV chuyên ngành mạng vừa tốt nghiệp hoặc chờ xét tốt nghiệp - (full time - được training để làm)

Liên hệ: mrthaiit@live.com hoặc Thầy Huỳnh Quốc Bảo (huynhquocbao@tdtu.edu.vn)