Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Danh sách Xử lý học vụ & Cảnh báo học vụ - HK2/2017-2018

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên đề nghị xử  học vụ và cảnh báo học vụ HK2/2017-2018
 
** Sinh viên lưu ý cột "Kết quả xét" để biết nằm trong diện bị Xử lý học vụ (XLHV) hay Cảnh báo học vụ (CBHV) - file đính kèm
 

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ gấp VP Khoa (C004) để làm đơn cứu xét (cho SV bị XLHV) và đơn cam kết (cho SV bị CBHV) từ hôm nay đến 11/09/2018.

Sinh viên khi thấy được thông báo này đề nghị phổ biến rộng rãi đến các sinh viên khác cùng được biết.

***** Đề nghị các bạn lớp trưởng, tổ trưởng, ban chấp hành Đoàn Hội làm nhiệm vụ triển khai gấp đến các bạn trong lớp, trong tổ của mình và THỰC HIỆN BÁO CÁO GẤP lại cho Khoa (tình trạng sinh viên, số ĐT liên lạc)
 
Trân trọng.
 
Khoa CNTT
Post room
Thông báo