Nhảy đến nội dung
x

Thời gian lễ khai giảng năm học 2019-2020 và lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Khoa CNTT xin thông báo thời gian của lễ khai giảng năm học 2019-2020 và lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019, cụ thể như sau:

1) Lễ khai giảng năm học 2019-2020: sẽ được tổ chức vào ngày 09/9/2019 (thứ Hai).

2) Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2019: sẽ được tổ chức vào ngày 20/9/2019 (thứ Sáu).