Nhảy đến nội dung
x
""

Talkshow “Key Behavior for your success”

Vào ngày 26/10/2018, Khoa CNTT phối hợp cùng công ty DEK Technologies tổ chức buổi Talkshow “Key Behavior for your success. Qua buổi talkshow, sinh viên được cung cấp thêm các kiến thức cần thiết để làm việc tại doanh nghiệp, cơ hội và vị trí tuyển dụng của công ty DEK Technologies.