Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Khoa CNTT tham quan Thảo Cầm Viên

Vào lúc 7h30 ngày 28 tháng 01 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến tham quan Thảo Cầm Viên. Qua đó, sinh viên được tham quan nhiều loài động vật, nâng cao ý thức của sinh viên trong vấn đề giữ gìn, bảo vệ môi trường và các loài động vậy quý hiếm.

1

 

2