Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Khoa CNTT tham quan Dinh Độc Lập

Vào lúc 7h30 ngày 08 tháng 04 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến tham quan Dinh Độc Lập - một biểu tượng của chiến thắng, hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

1

 

2