Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Khoa CNTT tham quan Bến Nhà Rồng

Vào lúc 7h30 ngày 21 tháng 01 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến tham quan Bến Nhà Rồng. Qua đó, sinh viên tìm hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lối sống và tấm gương đạo đức của Người, từ đó nhìn nhận và nâng cao ý thức của bản thân.

1

 

2

 

3