Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Khoa CNTT tham quan Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh

Vào lúc 7h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến tham quan Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh. Qua đó, các bạn hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, nâng cao tinh thần dân tộc và lòng yêu nước trong mỗi sinh viên.

1

 

2

 

3