Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Khoa CNTT tham gia chương trình thực tập tại ĐH Ulsan (Hàn Quốc)

Từ ngày 30/06 đến ngày 15/07/2018, Khoa CNTT đã tổ chức đưa 18 sinh viên tham gia chương trình thực tập tại ĐH Ulsan (Hàn Quốc). Tham gia chương trình, sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, được trực tiếp làm việc mô phỏng trên một dự án nghiên cứu thực tế. Đây là cơ hội vô cùng bổ ích dành cho sinh viên để nâng cao kiến thức cũng như các kỉ năng liên quan đến công việc.