Nhảy đến nội dung
x

Seminar "Tư duy giải thuật" của công ty IDTEK

Vào ngày 05/09/2018, Khoa CNTT phối hợp cùng công ty IDTEK tổ chức buổi Seminar "Tư duy giải thuật".

Qua các nội dung trong buổi Seminar, các bạn sinh viên có cơ hội củng cố lại kiến thức về lập trình và tiếp cận các công nghệ mới hiện đang được áp dụng tại công ty IDTEK.