Nhảy đến nội dung
x

[QUAN TRỌNG] Nhắc lại về tính chất môn học Dự án CNTT 1, Dự án CNTT 2, Kiến tập công nghiệp

Hiện tại có rất nhiều SV nhầm lẫn tính chất của 3 môn học sau và đăng kí sai, dẫn đến mất thời gian của bản thân SV phải làm đơn đăng kí trễ hạn, đồng thời gây ảnh hưởng đến công tác của khoa với các đơn vị chức năng.

Các môn cần làm rõ: 

- Kiến tập công nghiệp (504074)

- Dự án CNTT 1 (504041)

- Dự án CNTT 2 (504075)

Nay. nhằm làm rõ tính chất của các môn học trên, khoa CNTT xin nhắc lại như sau:

1/ Môn Kiến tập công nghiệp

Tính chất: môn Học phần nghề nghiệp

Điều kiện xét:

  • Tín chỉ tích lũy: 70
  • Điểm TB tích lũy: 5.0

Cách thức đăng kí: đăng kí như một môn học bình thường. Đăng kí KHHT học kì --> đăng kí môn học

2/ Môn Dự án CNTT 1

Tính chất: môn Tập sự nghề nghiệp

Điều kiện xét:

  • Tín chỉ tích lũy: 70
  • Điểm TB tích lũy: 5.0

Cách thức đăng kí: đăng kí theo KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP ĐỢT xx. Tuyệt đối không đăng kí KHHT và đăng kí môn học theo các đợt của HK hay diễn ra

3/ Môn Dự án CNTT 2

Tính chất: môn Thay thế tốt nghiệp

Điều kiện xét:

  • Đã hoàn thành Dự án CNTT 1
  • Đã hoàn thành chứng chỉ TOEIC đầu ra

Cách thức đăng kí: đăng kí theo KẾ HOẠCH TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP ĐỢT xx. Tuyệt đối không đăng kí KHHT và đăng kí môn học theo các đợt của HK hay diễn ra

SV đọc kí các lưu ý trên và đăng kí đúng theo đợt, theo thông báo kế hoạch của nhà trường. Nếu SV vẫn tiếp tục không nắm rõ thông tin, SV tự chịu trách nhiệm, Khoa không giải quyết.

Mọi thắc mắc cần làm rõ thêm SV liên hệ VP khoa để được giải đáp.

Trân trọng./.