Nhảy đến nội dung
x

Nộp hồ sơ xét học bổng LOTTE năm 2020

 

Thân gửi các Anh/Chị sinh viên,

 

Phòng Công tác học sinh - sinh viên thân gửi Anh/Chị thông tin và tiêu chí xét học bổng LOTTE năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng học bổng: 05 suất, mỗi suất 400 USD;

2. Đối tượng: Đang là sinh viên năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 của Trường (hoặc sinh viên năm thứ 5 đối với ngành đào tạo 5 năm);

3. Điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm hiện tại: ≥ 7.5;

4. Điểm trung bình học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020: ≥ 7.5;

5. Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có đơn xác nhận của địa phương);

6. Trong quá trình xét chọn, sinh viên không tham gia chương trình học bổng nào khác.

Các Anh/Chị sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên, vui lòng nộp hồ sơ đến Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A0003) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2020, hồ sơ bao gồm:

1. Bảng điểm trung bình tích lũy có đóng dấu của Phòng Đại học;

2. Bảng điểm trung bình học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 có đóng dấu của Phòng Đại học;

3. Bản photocopy công chứng minh chứng sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trân trọng./.