Nhảy đến nội dung
x

Nộp đơn cứu xét xử lý học vụ - SV yếu kém HK1/2018-2019

Khoa CNTT thông báo lại danh sách sinh viên bị xử lý học vụ buộc thôi học do kết quả yếu kém - HK1/18-19

Đề nghị SV có tên trong danh sách có nguyện vọng muốn học tiếp nhưng chưa nộp đơn cứu xét thì bổ sung gấp cho VP khoa (C004) từ hôm nay đến hết ngày 2/4/2019.

SV nộp đơn trễ hạn tự chịu trách nhiệm về kết quả xét học vụ của nhà trường.

Danh sách SV bị xử lý học vụ HK1/1819 đính kèm thông báo.

Trân trọng./.

Khoa CNTT