Nhảy đến nội dung
x

Nội dung ôn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn

Khoa CNTT thông báo Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn cho khóa 19 trở về trước.

Các bạn lưu ý ôn tập và theo dõi lịch thi chính thức để đi thi đầy đủ.

Hình thức thi: trắc nghiệm

Lịch thi dư kiến: trong khoảng từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

LƯU Ý:

- Đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về sau: Không tính điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn vào điểm Tập sự nghề nghiệp (môn Dự án CNTT 1). Điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn được xét riêng như là điều kiện đủ để đảm bảo chuẩn đầu ra. Sinh viên đăng ký 2 môn Tập sự nghề nghiệp và Kỹ năng thực hành chuyên môn như môn học bình thường.

- Đối với sinh viên từ khóa tuyển sinh 2014 trở về trước:

o Điểm tổng kết Đồ án 2 là điểm trung bình của điểm Đồ án 2 và điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn. Điểm tổng kết Đồ án 2 đạt khi điểm KNTHCM và điểm Đố án >=5.

o Từ tháng 11/2018 trở về sau, nếu sinh viên đã có điểm Đồ án 2 đạt nhưng điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn chưa đạt, sinh viên chỉ cần đăng ký thi lại Kỹ năng thực hành chuyên môn theo thông báo.

o Khi sinh viên đăng ký Đồ án 2, nhà trường sẽ mặc định xếp lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn cho sinh viên. Nếu sinh viên đã có điểm đạt Kỹ năng thực hành chuyên môn từ đợt TSNN đợt 3 năm học 2017- 2018 (Tháng 11/2018) trở về sau, sinh viên có thể nộp đơn chuyển điểm Kỹ năng thực hành chuyên theo thông báo (khi đó, sinh viên không cần thi lại kỹ năng thực hành chuyên môn).