Nhảy đến nội dung
x

Trends in Mobile Development and Serverless Computing

Phòng A101 - Đại học Tôn Đức Thắng

Vào ngày 06/11/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi seminar chủ đề "Trends in Mobile Development and Serverless Computing":

  • Thời gian: 15g00 thứ ba ngày 06/11/2018.
  • Địa điểm: Phòng A101.
  • Trình bày: Mr. Vlad Mariano