Nhảy đến nội dung
x

Nói chuyện chuyên đề “Công dân toàn cầu, bạn sẽ ở đâu trong thế kỷ 21?”

9:30 - 11:50
Hội trường 2A

Chuyên đề có mục đích giúp anh chị sinh viên tự định vị mình trong bối cảnh toàn cầu hóa; những cơ hội và thách thức đối với công dân toàn cầu; từ đó chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công. 

Nội dung chính của chương trình gồm: quản trị mục tiêu cuộc đời, tổ chức cuộc sống sinh viên, cơ hội và thách thức đối với công dân trong Cộng đồng kinh kế ASEAN (AEC). Diễn giả của chương trình là chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên.

Thời gian: 9:30 đến 11:50 ngày 26/10/2018;

Địa điểm: Hội trường 2A, Đại học Tôn ĐứcThắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự: sinh viên tất cả các khoa và quí thày cô có quan tâm;