Nhảy đến nội dung
x
""

Nhận hình chụp lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Khoa CNTT thông tin về việc nhận hình chụp lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: VP Khoa CNTT (C004).

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa CNTT để nhận hình, không giải quyết trường hợp nhận hộ.