Nhảy đến nội dung
x

Nhận giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời tháng 9/2020

Chào anh/chị,

Hiện tại đã có giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 9/2020, anh/chị sinh viên có đăng ký nhận giấy Chứng nhận liên hệ VPK C004 trong giờ hành chính để nhận.

Lưu ý: Mang theo CMNNCCCD và thẻ sinh viên.

Trân trọng./.