Nhảy đến nội dung
x

NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT T10 NĂM 2019

Bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2019 đã có, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp vui lòng liên hệ văn phòng Khoa C004 để nhận bằng.

Khi đi:

+mang theo giấy CMND