Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn - đợt tháng 4/2019

Attachment

Khoa CNTT thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 04/2019 và danh sách SV đính kèm.

SV lưu ý tham dự thi đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng./.

Khoa CNTT