Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT tiếp và làm việc với công ty Techbase VietNam

Vào buổi sáng ngày 6/7/2018, Khoa CNTT đã có buổi gặp gỡ lần đầu với Công ty Techbase Việt Nam tại Trường để bàn về các chiến lược hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là hoạt động tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của Trường. Nhân dịp này, Khoa CNTT đã có buổi giới thiệu về nguồn lực nội bộ, quá trình và định hướng phát triển của Trường, cũng như của Khoa CNTT.

Tham gia buổi làm việc, về phía Công ty Techbase Việt Nam, gồm:
- Nguyễn Thị Hoa (Mrs) – Admin/HR Manager
- Nguyễn Minh Đức (Mr) – Development Manager
- Nguyễn Chí Hiếu (Mr) – Project Manager, Recruiting group manager

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi làm việc: