Nhảy đến nội dung
x

Khảo sát đánh giá mức độ hiệu quả các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh

Anh/chị sinh viên thân mến,

Năm học 2017 – 2018, các Khoa tổ chức một số hoạt động để nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động bổ trợ tiếng Anh, anh/chị vui lòng dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát qua link: https://goo.gl/forms/Wv42YKzcoWq7uUyS2 bằng cách đánh dấu check vào lựa chọn phù hợp với ý kiến của anh/chị.

Phiếu khảo sát này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, do đó, mọi thông tin cá nhân của anh/chị sẽ được giữ kín.

Thời gian thực hiện khảo sát: 12/06 - 24/06/2018
Cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.