Nhảy đến nội dung
x

[KHẨN] Thay đổi thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp T9/2018

Khoa CNTT

xin thông báo thay đổi ngày tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 chính thức là vào ngày thứ Sáu, 28/09/2018.

 

SV lưu ý thông báo lại cho gia đình, người thân, bạn bè cùng được biết để sắp xếp thời gian.

Trân trọng./.

Khoa CNTT

Post room
Thông báo