Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 9/2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tốt nghiệp tháng 9/2018.

Link thông báo trên trang web phòng ĐH: http://undergrad.tdtu.edu.vn/tot-nghiep/2018/ke-hoach-tot-nghiep-thang-092018

Trân trọng./.

Post room
Thông báo