Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 1/2020

KẾ HOẠCH

Xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01/2020

(Trích kế hoạch số 3214/KH-TĐT ngày 14/11/2019)

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 01 năm 2020 như sau:

Số TT

Thời gian

Nội dung

1

10/12-15/12/2019

Sinh viên (SV) đăng ký dự xét tốt nghiệp trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/ à Nộp đơn trực tuyến.

Lưu ý: Phòng Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện tốt nghiệp khi SV đã đăng ký dự xét tốt nghiệp theo kế hoạch.

2

20/12/2019

Hạn cuối SV nộp bảng điểm Tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp và khen thưởng.

3

10/01/2020

Phòng Đại học Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp (theo danh sách SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 1/2020) trên trang web  https://stdportal.tdtu.edu.vn/, mục thông báo và gửi về các Khoa.

4

11/01 – 12/01/2020

SV nộp đơn Xem xét kết quả xét tốt nghiệp trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/, phân hệ Nộp đơn trực tuyến, xem xét kết quả xét tốt nghiệp.

5

15/01-18/01/2020

SV đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trên trang https://stdportal.tdtu.edu.vn/ à Nộp đơn trực tuyến, đăng ký xét tốt nghiệp.

6

Dự kiến 26/02 - 28/02/2020

SV đóng lệ phí tốt nghiệp (thu hộ chi hộ) tại Phòng Tài chính.

7

Dự kiến 02/03 – 06/03/2020

SV nhận Bằng tốt nghiệp tại văn phòng Khoa (SV xem thông báo cụ thể trên website của Khoa). Các Khoa đảm bảo SV phải hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến tình hình nợ tài sản trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

SV lưu ý thực hiện theo kế hoạch

Trân trọng./.

Khoa CNTT