Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 01/2019

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 01/2019.

SV lưu ý đăng ký xét tốt nghiệp theo đúng thời gian từ ngày 10/12 -->16/12/2018 (SV không đăng ký sẽ không được xét tốt nghiệp Đợt tháng 1/2019)

Số TT

Thời gian

Nội dung

1

10/12-16/12/2018

Sinh viên (SV) đăng ký dự xét tốt nghiệp trên trang https://student.tdt.edu.vn à Nộp đơn trực tuyến.

Lưu ý: P. Đại học chỉ xét SV đủ điều kiện tốt nghiệp đối với SV có thực hiện việc đăng ký dự xét tốt nghiệp.

2

20/12/2018

Hạn cuối SV nộp bảng điểm TOEIC để xét tốt nghiệp.

3

10/01/2019

Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp (Dựa vào danh sách SV đăng ký dự xét tốt nghiệp) trên trang web http://undergrad.tdtu.edu.vn và các Khoa.

4

10 – 15/01/2019

Sinh viên nộp đơn Xem xét kết quả xét tốt nghiệp trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến nếu có khiếu nại, thắc mắc.

5

24/01/2019

SV nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa (SV xem thông báo trên website của Khoa).

6

18 - 22/02/2019

SV đóng lệ phí tốt nghiệp (thu hộ chi hộ) tại Phòng Tài chính.

7

Dự kiến 25/02 – 08/03/2019

SV nhận Bằng tốt nghiệp tại văn phòng Khoa (SV xem thông báo cụ thể trên website của Khoa). Các Khoa đảm bảo SV phải hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến tình hình nợ tài sản trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng./.

Khoa CNTT