Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 và tháng 9/2019

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên:

1/ Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 6/2019

2/ Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp tháng 9/2019

SV lưu ý các mốc thời gian chính như: Đăng ký dự xét TN, Dự thi TN, Đóng tiền TN,...

Trân trọng./.

Khoa CNTT