Nhảy đến nội dung
x

KẾ HOẠCH Tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong CTĐT

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV (lớp vét) đợt tháng 6/2019

Đối tượng:

- SV quá hạn đào tạo

- SV còn nợ môn không còn mở 

Thời hạn nộp đơn đề nghị mở lớp: đến hết ngày 10/6/2019

Lưu ý: SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này.

Trân trọng./.