Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức lớp vét T12/2019

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo hoặc các môn không còn mở trong chương trình đào tạo (lớp vét) đợt tháng 12/2019. SV xem file đính kèm.

Đối tượng:

- SV quá hạn đào tạo

- SV còn nợ môn không còn mở 

SV làm đơn xin mở lớp vét tại khoa Quản lý môn học từ nay cho đến hết ngày 26/12/2019

Lưu ý: SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này.

Trân trọng./.

Khoa CNTT