Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập cho SV được gia hạn đào tạo đợt tháng 4/2021 (lớp Vét)

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn không còn mở trong chương trình đào tạo 

Đối tượng:

- SV quá hạn đào tạo

- SV còn nợ môn không còn mở 

SV làm đơn xin mở lớp vét tại khoa Quản lý môn học từ nay cho đến hết ngày 24/12/2020

Lưu ý: SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này.

Trân trọng./.