Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng kí Tập sự nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp/môn thay thế TN - K19 và K20

Khoa CNTT thông báo thời gian đăng kí Tập sự nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp/môn thay thế KLTN như sau:

Áp dụng cho  SV tiêu chuẩn và CLC

1/ Đăng kí Tập sự nghề nghiệp (Dự án CNTT 1)

- SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học, ĐĂNG KÝ TSNN.

- Thời gian đăng kí: từ 13h ngày 20/3 đến 17h ngày 22/3/2019

- Đối tượng đăng kí: SV khóa 19 trễ tiến độ và SV khóa 20 đúng tiến độ

2/ Đăng kí Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn thay thế tốt nghiệp (Dự án CNTT 2)

- SV đăng nhập vào Hệ thống thông tin SV (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ Đăng ký môn học, ĐĂNG KÝ KLTN/môn thay thế TN.

- Thời gian đăng kí: từ 13h ngày 27/3 đến 17h ngày 29/3/2019

- Đối tượng đăng kí: SV khóa 20 đúng tiến độ

- Lưu ý:

+ SV chỉ được làm luận văn đúng tiến độ

+ SV có nguyện vọng dự kiến muốn làm luận văn thì đăng kí cả KLTN lẫn môn thay thế TN (đề phòng trường hợp nếu không đủ ĐK làm KLTN có thể thực hiện hướng học môn tự chọn)

Kế hoạch cụ thể từ phòng ĐH sẽ được thông báo sau.

Trân trọng./.

Khoa CNTT