Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch cảnh báo, xử lỷ học vụ HK2/2019-2020

Khoa CNTT thông báo Kế hoạch cảnh báo, xử lý học vụ HK2/2019-2020

SV có khả năng nằm trong diện bị CBHV, XLHV lưu ý các mốc thời gian thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Số TT

Thời gian

Nội dung

  1.  

21/9 - 12/10/2020

Khoa thông báo cho SV và gửi email SV nằm trong danh sách cảnh báo học vụ và xử lý học vụ

Đợt 1: ngày 21/9/2020

Đợt 2: ngày 12/10/2020 (các lớp thi lần 2)

  1.  

22/9 – 16/10/2020

  • Cảnh báo học vụ: Khoa tiếp nhận phản hồi, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Phụ huynh  liên quan đến kết quả học tập của SV. Khoa yêu cầu SV làm bản cam kết học tập nghiêm túc để không bị cảnh báo học vụ ở học kỳ tiếp theo. SV nộp đơn chuyển bậc đào tạo, xin cứu xét học tiếp tại Văn phòng khoa. Đối với đơn xin cứu xét học tiếp, SV phải cam kết
  • Xử lý học vụ: Khoa tiếp nhận phản hồi, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Phụ huynh, nhận đơn chuyển bậc đào tạo, đơn cứu xét của SV/phụ huynh SV. Đối với đơn xin cứu xét học tiếp SV phải cam kết tham gia học tập nghiêm túc, nếu tiếp tục bị xử lý học vụ nhà trường sẽ xử lý theo quy định

Đợt 1: ngày 22/9 - 25/9/2020

Đợt 2: ngày 13/10 - 16/10/2020 (các lớp thi lần 2)

  1.  

28/9 - 21/10/2020

Đối với trường hợp chưa nhận được phản hồi từ SV/phụ huynh bị xử lý học vụ, Khoa liên hệ phụ huynh SV qua điện thoại và nhận đơn cứu xét học tiếp (nếu có).

Đợt 1: ngày 28/9-06/10/2020

Đợt 2: ngày 19/10-21/10/2020 (các lớp thi lần 2)

  1.  

22/10 - 09/11/2020

Đối với SV không được Hội đồng cứu xét cho học tiếp, Khoa liên hệ trao đổi cụ thể với SV và gia đình, hướng dẫn SV làm đơn chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành Trường có đào tạo cao đẳng)

Đợt 1: ngày 22/10/2020

Đợt 2: ngày 09/11/2020 (các lớp thi lần 2)

  1.  

22/10 – 16/11/2020

SV nộp đơn chuyển bậc đào tạo tại văn phòng Khoa (đối với trường hợp SV không được Hội đồng cứu xét cho học tiếp), Khoa chuyển đơn cho P.ĐH.

Đợt 1: ngày 22/10-28/10/2020

Đợt 2: ngày 09/11-16/11/2020 (các lớp thi lần 2)

 

  1.  

09/11 -26/11/2020

P.ĐH dự thảo quyết định xử lý học vụ trình Ban Giám hiệu.

Đợt 1: ngày 09/11-10/11/2020

Đợt 2: ngày 25/11-26/11/2020 (các lớp thi lần 2)

Trân trọng./.