Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỉ nguyên số"

Nhằm giúp sinh viên Trường có cơ hội giao lưu chia sẻ trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia về các vấn đề khởi nghiệp, định hướng các kĩ năng cần thiết, cập nhật tổng quan về xu hướng khởi nghiệp; Khoa CNTT phối hợp cùng Hội tin học TP.HCM tổ chức buổi hội thảo "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số" với thông tin như sau:

  • Thời gian: 07h30 đến 11h00, ngày 10 tháng 10 năm 2018 (thứ Tư).
  •  Địa điểm: Hội trường 6B.
  • Thành phần tham dự: Hội tin học TP.HCM, Thày-Cô, sinh viên Khoa CNTT.
  • Link đăng kí tham dự: https://goo.gl/forms/biGyJaNBIop9JhZC2