Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học máy tính

Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Khoa học máy tính. 

Thông tin như sau:

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài Thời gian Địa điểm
1 186205002 Trần Lương Quốc Đại

Mô hình học tăng cường cho bài toán hội thoại tự động

9h sáng Thứ Bảy ngày 29/07/2023 Phòng họp C010
2 186205003 Hồ Thị Linh

Tích hợp đa nguồn thông tin cho hệ thống khuyến nghị

9h sáng Thứ Bảy ngày 05/08/2023 Phòng họp B010

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng./.