Nhảy đến nội dung
x

[GẤP] Đăng kí thi tốt nghiệp

Đối tượng thông báo: SV Đại học khoá 15 và SV Cao đẳng khoá 10 trở về trước.

Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt 09/2018 số 522/KH-TĐT ngày 30/3/2018, trong đó có quy định sinh viên phải đăng ký dự thi tốt nghiệp (ĐKDT TN) trước, sau đó Phòng Đại học sẽ xét danh sách đủ điều kiện dự thi dựa trên danh sách sinh viên đã đăng ký (áp dụng kể từ đợt tốt nghiệp 09/2018 trở về sau). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên chưa đăng ký dự thi tốt nghiệp (có thể vì lý do sinh viên chưa quen với cách thức mới hoặc chưa nắm được thông tin).

Nhằm tạo điều kiện cho SV, Khoa CNTT đề nghị SV hiện tại đã đủ điều kiện, đăng kí thi tốt nghiệp cho Khoa.

Vì thời gian triển khai khá gấp nên bạn nào có nhu cầu thì đăng kí bằng một trong hai cách:

- Đăng kí trực tiếp tại khoa

- Đăng kí qua email: cpphung@it.tdt.edu.vn với nội dung thông tin bao gồm:

Tên - MSSV - Số ĐT liên lạc - Môn thi (Nếu là môn chuyên ngành, thì chọn luôn môn cụ thể) - thi lần đầu hay thi lại?

Hạn chót: trong ngày mai, 31/5/2018.

Trân trọng./.

 

Post room
Thông báo