Nhảy đến nội dung
x

Đối thoại sinh viên khoa CNTT

Vào ngày 03-04/04/2018 tại Hội trường 6B, Khoa CNTT tổ chức đối thoại sinh viên với mục đích giải đáp tất cả thắc mắc của sinh viên liên về vấn đề  học tập, hoạt động, thực tập nghề nghiệp tại Khoa. Qua buổi đối thoại sinh viên, các giảng viên của Khoa cũng chia sẻ một số chuyên đề bổ ích đến sinh viên và đồng thời cũng nhắc nhở đến sinh viên thực hiện nội dung :

  • Nhắc nhở sinh viên thực hiện tính lễ phép khi gặp người lớn, chương trinh 3 nội dung đạo đức của nhà trường.
  • Kinh nghiệm học tập hiệu quả trong ngành CNTT.
  • Thông tin về nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.
  • Các hoạt động hướng nghiệp sắp diễn ra tại Khoa.

 

"""